с. Березнуватівка. Березнуватівський ДНЗ
нормативні документи

 

Нормативні документи, які регламентують роботу ДНЗ

 

Закони України

“Про освіту”

“Про дошкільну освіту”

“Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”

“Про охорону дитинства”

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Постанови та розпорядження кабінету міністрів

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»

Положення про дошкільний навчальний заклад

Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року

Національна стратегія розвитку освіти в Україні

Накази міністерства освіти

Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, груп продовженого дня

Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція)

Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

Листи Міністерства освіти

Інструктивно-методичні рекомендації “Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечуюють здобуття дошкільної освіти у 2019-2020 навчальному році”

Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 навчальному році

Про перелік навчальної літератури, рекомедованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Планування роботи в дошкільних навчальних закладах

Наступність між дошкільною та початковою освітою

Про організацію роботи музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах

Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах

Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»

САНІТАРНИЙ РЕГЛАМЕНТ для дошкільних навчальних закладів

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2019)